Başvuru Süreci

                                
                                                                 gelişim-uwe       Başvuru Süreci 
  1. Sadece tamamlanmış ve daha önce bir yerde yayınlanmamış tam metin bildiriler değerlemeye alınacaktır. Tam metin bildiriler elektronik posta aracılığıyla yollanmalıdır. Diğer yöntemler kabul edilmeyecektir.Bildiride en az bir iletişim adresi yer almalıdır. 

  2. Bildiriler ve sunumlar bildiri sahibinin isteğine bağlı olarak İngilizce ve Türkçe yazılıp sunulabilecektir. Yazarın ismini taşıyan en fazla iki bildiri olabilir. Fakat bir yazar sadece bir bildiri sunabilir. 

  3. Tüm bildiriler 300 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet ve en az 3 anahtar kelimeyle   birlikte sunulmalıdır. Ayrıca ilgili çalışmayla ilgili en az 1 JEL sınıflandırma kodu verilmelidir. Tam metin bildiri ise on iki sayfayı geçmemelidir. 

  4. Bildiri Ariel 11 veya Calibri 12 fontuyla 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Bütün tablolar yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır. 

  5. Bildiriyi teslim tarihinden itibaren 1 hafta içinde organizasyon komitesi tarafından bir  teyid yazısı almadığınız takdirde lütfen bize bildiriniz. 

  6. Seçilen bildiriler yazarının onayı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisinde yayınlanabilir. Eğer bildirinizin dergimizde yer almasını istiyorsanız, gönderinizde bunu not ediniz ve bildirinizi İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin dergi şartlarına göre yazınız. 

  7. Bildiriler Bilim Komitesi tarafından isimsiz olarak değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları 25 Mart 2019 itibariyle yazarlara gönderilecektir.

     

                 

          Bildiri Gönderim Adresi: 
          Tam metin bildirinizi lütfen aşağıdaki mail adresine gönderin. 

          gelisimuwe@gelisim.edu.tr