4. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı

Başvuru Süreci

 
 
1. Sadece tamamlanmış ve daha önce bir yerde yayınlanmamış Word formatındaki tam metin bildiriler değerlemeye alınacaktır. Bildirilerin tamamı elektronik posta yoluyla gönderilmelidir. Diğer başvuru şekilleri kabul edilmez. Makale aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a) Her yazarın adı, unvanı, kurumu ve GSM numarası.
b) Her yazarın posta adresi ve Orcid numarası.

2. Yazılar, başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak İngilizce veya Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir.

3. Tüm bildirilerin özetleri (abstract), en fazla 300 kelime ve en az 3 anahtar kelime içerecek şekilde sunulmalıdır. Türkçe yazılmış yazılarda hem Türkçe hem de İngilizce özet bulunmalıdır. Ayrıca ilgili çalışmayla ilgili en az 1 (bir) JEL sınıflandırma kodu verilmelidir.

4. Bildiri Ariel 11 veya Calibri 12 fontuyla 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Bütün tablolar yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır.

5. Bildiriyi teslim tarihinden itibaren 1 hafta içinde organizasyon komitesi tarafından bir teyit yazısı almadığınız takdirde lütfen bize bildiriniz.

6. Seçilen bildiriler yazarının onayı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisinde yayınlanabilir. Eğer bildirinizin dergimizde yer almasını istiyorsanız, gönderinizde bunu not ediniz ve bildirinizi İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin dergi şartlarına göre yazınız. Lütfen bu durumda ikinci bir inceleme süreci olacağını unutmayın.

7. Bildiriler Bilim Komitesi tarafından isimsiz olarak değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları 23 Mart 2020 itibariyle yazarlara gönderilecektir.

 

Bildiri Gönderim Adresi: gelisimuwe@gelisim.edu.tr    

Konferansımızın teması: 

21. Yüzyılın fırsatları ve tehditleri: Dijitalleşme ve İklim Değişikliği

 
Konferansın konuları aşağıdaki gibidir ancak listedeki konularla sınırlı değildir:

Lütfen sonraki sayfaya bakınız