4. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır. ULAKBİM TR Dizin, SOBİAD, Ulrich's, PROQUEST, EBSCO gibi kuruluşlar tarafından dizinlenmektedir.

Bu konferansta sunulan çalışmaların içinden uygun bulunanlar, derginin hakem sürecinden de geçerek dergide yayınlanma imkanı bulacaklardır.
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kurallarına aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/writing-rules