4. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı

Aşağıdakilerle Sınırlı Olmamakla Birlikte Konu Başlıkları Şöyledir: • Arbitraj fiyatlandırma teorisi
 • Finansal piyasalar
 • Bankacılık
 • İslami Bankacılık
 • Firma Değerleme yöntemlerinin değerlendirilmesi
 • Kredi riski
 • Kurumsal Finans ve Yönetişim
 • Merkez Bankacılığı
 • Merkez Bankacılığı
 • Davranışsal Finans
 • Portfolyo Teorisi
 • Uluslararası mali piyasalardan fon temin etmek
 • Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
 • Ticari Dalgalanmalar ve Çevrimler
 • Türev Piyasalar Seçenekleri ve Vadeli İşlemleri
 • Türevler: Riskten Korunma veya Spekülasyon Araçları?
 • Sürdürülebilir Enerji
 • Ekolojik Ekonomi ve Göstergeler
   
 • Bilgi Ekonomisi
 • Davranış Ekonomisi
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Ekonomik büyüme
 • Ekonomik işbirliği
 • Endüstriyel Ekonomi
 • Finansal Piyasalar ve Ekonomik Kalkınma
 • Finansal Serbestleşme ve Ekonomik Kriz
 • Küresel Kriz Işığında Ekonomi
 • Refah Ekonomisi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sermaye Hareketleri
 • Sürdürülebilir Ekonomi
 • Tarım Ekonomisi
 • Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
 • Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Serbest Piyasanın Yeniden Değerlendirilmesi
 • Yenilik, Teknolojik Değişim ve Ekonomik Büyüme
 • Yeşil Yenilikler