Guicef Konferans Web Sayfası
Sayfa Başlığı

kule

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), sürekli “GELİŞİM” vizyonu ile çıktığı yolculuğunda değer üreten dünya üniversitelerinden biri olmak gayesiyle Avrupa'nın en büyük öğrenci şehirlerinden biri olan İstanbul’ da 2008 yılında kurulmuştur. Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ, bünyesinde bulunan ulusal ve uluslararası 31,613 öğrencisine; 5 fakülte, 3 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 84 lisans, 64 ön lisans gündüz programı, 37 ön lisans gece programı, 32’si tezli olmak üzere 52 lisansüstü programı ve 6 doktora programı ile eğitim ve öğretim imkânı sunmaktadır. Türkiye ve Dünya ticaretinin kalbinde bulunan kampüsünde 125 laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunan İGÜ’de ayrıca 21 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders harici sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak sağlayan 63 öğrenci kulübü de bulunmaktadır. Başarılarını aynı zamanda küresel ölçekte de taçlandırmayı hedefleyen İGÜ alanında saygın ve lider; AQAS, AHPGS, ABET ve PEARSON gibi uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birliklerinin sonucunda akredite olmuş 63 programıyla, Türkiye’nin en çok akredite edilmiş programa sahip üniversitesi konumundadır.

Sürdürülebilirliği ana teması, insanı ve gelişimi odak noktasına alan İGÜ, bugün gelinen noktada ‘Yükseköğretimin Oscar'ı’ olarak bilinen, saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), üniversitelerin, toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği sıralamalarında; SDG 4 “Nitelikli Eğitim” kategorisinde Türkiye’ de birinci, SDG 3 “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde Türkiye'de dördüncü, SDG 7 “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde Türkiye’ de ikinci,  SDG 17 “Amaçlar İçin Ortaklıklar” kategorisinde Türkiye’ de üçüncü ve SDG 8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” kategorisinde Türkiye’ de onuncu sırada yer almakta olup, aynı kategorilerde dünyada da önemli sıralamalarda bulunmaktadır.

Öte yandan, İGÜ’ nün uluslararasılaşma ve bir dünya üniversitesi olma girişimlerinin meyvesi niteliğinde; QS University Rankings tarafından gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya ülkelerini (Emerging Europe and Central Asia EECA) kapsayan “En İyi İlk 400 Üniversite” 2021 yılı sıralamalarında ilk 300 üniversite arasına girmeyi başarmıştır. İGÜ kaliteli eğitimin merkezi olduğunu, “Uluslararası Akademisyen” kategorisinde 58'inci ve “Makale Başına Atıf” kategorisinde ise ilk 100 üniversite arasına girerek ve Stanford Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmada, tüm dünyadan akademisyenlerin yer aldığı listede iki akademisyenimizin ilk %2’lik dilime girmesiyle göstermiştir. Dahası, Türkiye’nin 2020 yılı patent raporuna göre İGÜ, 92 patent başvurusu ile patent şampiyonu ünvanına layık görülmüştür.